Privacy Statement

CineMusic Productions B.V., gevestigd aan De Tribune 12, 1507 BX in Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CineMusic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cinemusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CineMusic verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten te kunnen afleveren
 • CineMusic analyseert bezoekgedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren.
 • CineMusic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CineMusic neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CineMusic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CineMusic bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

CineMusic deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. CineMusic blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. CineMusic verstrekt alleen met uw nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CineMusic gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website, het gebruiksgemak en de bestelling. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat u dan mogelijk geen kaarten kunt bestellen via onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CineMusic. Een ieder kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen door een mail te sturen naar info@cinemusic.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CineMusic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Paul van der Veer is de Functionaris Gegevensbescherming van CineMusic. Hij is te bereiken via info@cinemusic.nl.

Contactgegevens:
CineMusic Productions B.V.
De Tribune 12, 1507 BX in Zaandam. E-Mail info@cinemusic.nl